De groene (r)evolutie is in opmars!

Het sterk toenemend bevolkingsaantal werkt verstedelijking in de hand. Ruimte wordt schaars en vooral de

natuur lijkt aan plaats te moeten inboeten. Bij De Boer Green willen we hier tegen in gaan en hebben we een

duidelijk doel voor ogen: de natuur terugbrengen naar onze leefwereld!

Participeren aan de groepsaankoop “Groendaken” van onze eigen regio is dan natuurlijk een evidentie.